Od 19 czerwca 2020 r. wznowione zostały całodobowe odprawy autobusów w drogowym przejściu granicznym w Medyce. W dalszym ciągu nie ma możliwości przekraczania granicy pociągiem.