W pierwszych dniach czerwca 2020 roku na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku rozpoczną się prace związane z przebudową części jezdnej płyty dla samochodów ciężarowych na kierunku wyjazdowym z Polski.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w płynności odpraw środków transportu.

Prace remontowe potrwają około 4 miesięcy.

Prosimy przewoźników, by w miarę możliwości, korzystali w tym czasie z innych przejść granicznych.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia serwisu www.granica.gov.pl, prezentującego m.in. bieżące informacje o szacunkowych czasach oczekiwania na rozpoczęcie odprawy granicznej w poszczególnych przejściach granicznych.