Informujemy, że od 22 maja 2020 r. w drogowym przejściu granicznym w Korczowej na kierunku wyjazdowym z RP wszystkie czynności kontrolne związane z badaniem normatywności pojazdów wykonywane będą tylko na jednym stanowisku wagowym.

Zaistniała sytuacja może mieć wpływ na tempo odpraw oraz na czas oczekiwania pojazdów na wyjazd z RP.