Zgodnie z podpisanym dekretem prezydenta A. Łukaszenki od dnia 2 lipca 2020 r. przejście graniczne na granicy białorusko-litewskiej w Widze uzyska status międzynarodowego przejśćia granicznego i znajdzie się w wykazie republikańskich punktów odprawy celnej. 

Oznaczo to, że oprócz kontroli granicznej i celnej w tym przejściu będą przeprowadzane kontrole sanitarno - kawrantannowe, weterynaryjne, kwarantannowe fitosanitarne i ruchu drogowego.

W przejściu granicznym w Widze będzie można przeprowadzać operacje celne związane z wjazdem i wyjazdem z/na terytorium Euroazjatyckiej Unii Ekonomicznej (EAEU) pustych pojazdów w przewozach międzynarodowych. Ponadto będą dokonywane czynności celne związane z przywozem i wywozem towarów przewożonych przez osoby fizyczne do użytku osobistego w pojazdach osobowych o masie 3,5 tony i liczbie miejsc pasażerskich do ośmiu.