Przedsiębiorcy, którzy chcą wywieźć poza Polskę produkty lecznicze i wyroby medyczne powinni zapoznać się z aktualnymi regulacjami krajowymi i unijnymi w tym zakresie.

Wyroby medyczne oraz środki ochrony indywidualnej np. maseczki ochronne przywiożone do Polski, muszą posiadać oznakowanie CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań bezpieczeństwa obowiązujących w UE.

Regulacje krajowe i unijne oraz dodatkowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/kas/aktualne-zasady-obrotu-miedzynarodowego-niektorymi-lekami-i-wyrobami-medycznymi