Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie poinformował, że w związku z brakami kadrowymi z powodu zwolnień lekarskich jest zmuszony do ograniczenia czasu pracy posterunku granicznej kontroli weterynaryjnej w Koroszczynie.
Posterunek kontroli weterynaryjnej w Koroszczynie w nocy z 21/22.03.2020 w godz. 19.00 - 7.00 - nie będzie przeprowadzał granicznych kontroli weterynaryjnych.