W dniach od 14 października do 15 grudnia br. na przejściu granicznym w Bobrownikach mogą wystąpić czasowe utrudnienia przy wjeździe na terminal na kierunku "przywóz do RP" z uwagi na realizację inwestycji związanej z modernizacją infrastruktury na ww. przejściu.

Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji przy planowaniu przewozów przez drogowe przejście graniczne w Bobrownikach.