Od dnia 02.10.2019 r. na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem na kierunku przyjazdowym do Polski w ruchu towarowym - na placu postojowym dla pojazdów ciężarowych (w strefie kontroli celnej) będą prowadzone roboty drogowe zwiazane z remontem odwodnienia liniowego. Podczas prac koniecznym bedzie naprzemienne zajęcie części pasów postojowych i drogi przejazdowej na placu postojowym - w strefie odprawy celnej TIR - ów, co spowoduje zmniejszenie praktycznie o połowę liczby miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych oczekujących na kontrolę celną i tym samym znaczne utrudnienia w ruchu towarowym. Planowany termin zakończenia prac - 31.10.2019 r.