Od 17 września br. na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku rozpoczną się prace związane z remontem płyty wyjazdowej dla samochodów ciężarowych oraz remontem nawierzchni bitumicznych i betonowych.  

W związku z wyłączeniem na czas remontu dużej części płyty - wystąpią znaczne utrudnienia w płynności odpraw środków transportu na kierunku wywozowym z Polski.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych prace remontowe potrwają do końca 2019 r.

Prosimy przewoźników, by w miarę możliwości, korzystali w tym czasie z innych przejść granicznych.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia serwisu www.granica.gov.pl, prezentującego m.in. bieżące informacje o szacunkowych czasach oczekiwania na odprawę na poszczególnych przejściach granicznych.