W dniach 17 – 18 września 2019 r. planowane jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni na moście granicznym przez rzekę Świsłocz w Drogowym Przejściu Granicznym w Bobrownikach. W trakcie realizacji przedsięwzięcia ruch graniczny będzie odbywał się po jednym pasie jezdni. Straż Graniczna podejmie niezbędne działania ukierunkowane na zachowanie płynności odpraw oraz zapewnienie sprawnego oraz bezpiecznego przekraczania granicy przez osoby i środki transportu.