„Zgodnie z postanowieniem Nr 595 Rządu Federacji Rosyjskiej, obywatele 53 państw: (w tym także obywatele RP) począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. mogą składać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej pod adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru wnioski o otrzymanie jednokrotnej wizy biznesowej, humanitarnej i turystycznej w formie dokumentu elektronicznego (wiza elektroniczna, e-wiza”) w  celu wjazdu i krótkiego pobytu na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego (OK).

O otrzymanie ww. wizy elektronicznej mogą ubiegać się obywatele następujących (aktualnie 53) państw:

Andory, Arabii Saudyjskiej, Austrii, Bahrajnu, Belgii, Bułgarii, Chińskiej Republiki Ludowej (w tym Tajwanu), Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Filipin, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Indii, Indonezji, Iranu, Irlandii, Islandii, Japonii, Kataru, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Kuwejtu, Łotwy, Litwy, Lichtensteinu, Luksemburga, Macedonii Północnej, Malezji, Malty, Meksyku, Monaco, Niderlandów, Niemiec, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Watykanu,  Węgier i Włoch.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie obywatelom wyżej wymienionych państw na podstawie specjalnego wniosku wraz z załączonym do niego zdjęciem cyfrowym w postaci pliku elektronicznego - złożonym przez wnioskodawcę drogą elektroniczną na stronie MSZ Federacji Rosyjskiej, nie później niż 4 dni kalendarzowe przed planowanym wjazdem.

Termin ważności e-wizy wynosi 30 dni, licząc od daty jej wydania i pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej (OK) do 8 dób od daty wjazdu.

Rosyjskie e-wizy uprawniają ich posiadaczy do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej (OK) tylko i wyłącznie przez n/w przejścia graniczne usytuowane na granicach Obwodu Kaliningradzkiego:

  • lotnicze przejście graniczne „Kaliningrad (Chrabrowo)”;
  • morskie przejście graniczne „Kaliningrad (wydziały w Kaliningradzie, Bałtijsku i Swietłym);
  • drogowe przejścia graniczne ”Bagrationowsk” (Bezledy-PL) „Gusiew (Gołdap-PL)”, Mamonowo (Gronowo-PL)”,”Mamonowo (Grzechotki-PL), „Morskoje”, „Pograniczny”, „Sowieck”, „Czernyszewskoje”;
  • kolejowe przejścia graniczne „Mamonowo”, „Sowieck”.

Rosyjska e-wiza uprawnia jej posiadacza tylko i wyłącznie do wjazdu i pobytu na obszarze Obwodu Kalingradzkiego. Wiza ta nie uprawnia natomiast do wjazdu na inne terytoria Federacji Rosyjskiej - nawet w celu przejazdu tranzytowego do OK lub wyjazdu z niego, w tym przez inne lotniska niż wskazane wyżej - nawet w ruchu bezprzesiadkowym.

Wszyscy zainteresowani (w tym firmy transportowe, przewoźnicy lotniczy, morscy, drogowi) mogą zweryfikować czy podróżny korzystający z ich usług posiada ważną wizę elektroniczną, uprawniającą go do wjazdu na obszar Obwodu Kaliningradzkiego na stronie internetowej udostępnionej do tego celu przez MSZ FR pod adresem - http://evisacheck.kdmid.ru.

Uwaga! Ponieważ niniejszy komunikat został opracowany na prośbę i na podstawie informacji przekazanych przez Stronę rosyjską, zatem we wszystkich budzących wątpliwości, pytania - kwestiach dotyczących procedur, zasad wydawania rosyjskich e-wiz i wynikających z nich uprawnień do wjazdu i pobytu na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego należy kontaktować się bezpośrednio z Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie lub Konsulatami Generalnymi Rosji w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie.