Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o obowiązującym na Ukrainie  przepisie dotyczącym obowiązku składania wstępnej deklaracji celnej przed wprowadzeniem na obszar celny Ukrainy towarów.

Od dnia 1 lipca br. zgodnie z informacją uzyskaną od  Urzędu Celnego we Lwowie Państwowej Fiskalnej Służby Ukrainy, strona ukraińska podejmować będzie działania w zakresie zawrócenia na stronę państwa sąsiadującego środków transportu, których kierowcy w ciągu trzech godzin od chwili przybycia na terytorium przejścia granicznego nie przedstawią do kontroli celnej dokumentacji dotyczącej przemieszczanego towaru, w tym informacji dotyczącej złożenia wstępnej deklaracji celnej.

Mając powyższe na względzie, strona ukraińska prosi o ograniczenie wjazdu na terytorium przejść granicznych środków transportu, których kierowcy nie posiadają informacji dotyczącej złożenia wstępnej deklaracji celnej, na podstawie której towar zostanie wprowadzony na obszar celny Ukrainy.