W związku z dużym natężeniem ruchu możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na odprawę graniczną samochodów ciężarowych wyjeżdżających na Ukrainę i Białoruś. Natężenie ruchu w odprawach towarowych może się zwiększać podczas weekendu.

Przewoźników prosimy o kierowanie się do przejść granicznych, na których aktualnie kolejki są krótsze.

Informacje o bieżącej sytuacji na przejściach granicznych dostępne są na stronie www.granica.gov.pl w zakładce „Czasy oczekiwania” oraz poprzez aplikację „Mobilna granica”.