Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie od 1 kwietnia 2019 r. do listopada 2020 r. w granicach administracyjnych miasta Chełm należy spodziewać się dużych utrudnień w ruchu na drodze krajowej nr 12, wchodzącej w skład europejskich tras E372 oraz E373 łączących Polskę i Ukrainę. Utrudnienia spowodowane będą pracami budowlanymi (przebudowa drogi).
 
Czasowo całkowicie zamykane będą też dla ruchu poszczególne odcinki drogi, co spowoduje okresowy brak możliwości przejazdu przez miasto Chełm pojazdów nienormatywnych (w szczególności przekraczających dopuszczalną długość, szerokość i tonaż) oraz konieczność wyznaczania objazdów. W okresie od 1 maja 2019 r. do 30 października 2020 r. przejazd pojazdów nienormatywnych będzie mógł odbywać się jedynie w wyjątkowych sytuacjach, każdorazowo w uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych (firma BUDIMEX S.A., ul. Herbowa 4, 20-551 Lublin).
 
Prosimy przewoźników realizujących przewozy międzynarodowe o uwzględnienie ww. utrudnień przy planowanym przekraczaniu granicy.