W związku z remontem drogi dojazdowej (odcinek od drogi celnej do pawilonów kontrolnych na terminalu w Koroszczynie) oraz pracami modernizacyjnymi na płycie postojowej terminala mogą występować utrudnienia w płynności odpraw pojazdów ciężarowych na kierunku przywozowym do Polski.

Jak informuje wykonawca robót - Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych -  prace potrwają co najmniej do końca roku.