W związku z przywróceniem tymczasowej kontroli granicznej na czas trwania Konferencji Klimatycznej w Katowicach COP 24, Straż Graniczna przypomina,
że kontrola graniczna ma charakter wyrywkowy i odbywa się w odpowiednio wydzielonych i oznakowanych miejscach.
Należy pamiętać, że obywatele Unii Europejskiej, w tym obywatele Polski, granicę wewnętrzną mogą przekraczać na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo,
tj. paszportu lub dowodu osobistego. Natomiast pozostali podróżni – obywatele państw trzecich, są zobowiązani posiadać ważny paszport i inne dokumenty poświadczające prawo
do legalnego pobytu i wjazdu na terytorium państw strefy Schengen i Polski.
Wykaz miejsc wyznaczonych do przekraczania granicy na terenie województwa opolskiego i śląskiego dostępny na stronie: www.slaski.strazgraniczna.pl