Od 22 listopada do 16 grudnia 2018 r. zostaną przywrócone kontrole graniczne na polskich granicach z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą oraz w portach lotniczych i morskich.

Tymczasowe przywrócenie kontroli na granicy wynika z rozmiaru i międzynarodowego charakteru 24. Sesji Konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24). Szczyt klimatyczny odbędzie się w dniach 3-14 grudnia w Katowicach. Organizatorzy COP 24 szacują , że w Konferencji uczestniczyć będzie ponad 30 tysięcy osób z blisko 200 krajów.

Straż Graniczna oraz Krajowa Administracja Skarbowa aktywnie uczestniczą wraz z innymi służbami nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego uczestnikom Szczytu.