W terminie od 26.10.2018 r. do 15.12.2018 r. będą prowadzone prace na terenie przejścia granicznego w Bobrownikach, polegające na budowie barier przeciw ucieczkowych umiejscowionych na posterunkach granicznych znajdujących się na wyjeździe z przejścia. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Dodatkowo pojazdy ponadgabarytowe, w niektórych okresach prowadzenia prac, ze względów technologicznych nie będą miały możliwości przekraczania granicy. W związku z powyższym proszę o uwzględnienie tej informacji w zaplanowanej trasie. Szczegółowe informacje dotyczące przekraczania granicy przez pojazdy ponadgabarytowe można uzyskać u Kierownika Zmiany Placówki SG w Bobrownikach nr tel. +48 85 7172328.