Od dnia 22.10.2018r. od godz. 08.00 w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy na kierunku wjazdowym i wyjazdowym rozpoczną się prace budowlane, polegające na montażu blokad zapobiegających ucieczce z terenu drogowego przejścia granicznego. Prace będą realizowane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego. W związku z powyższym  należy spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu granicznym, ponieważ ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo. Zakończenie robót planowane jest na dzień 17.12.2018r.