Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej poinformował, że od dnia 2 października 2018 r. prowadzone będę prace  konserwacyjne wag usytuowanych w ruchu towarowym ( na kierunku przywozowym i wywozowym). 

Przewiduje się, że prace mogą potrwać ok 3 dni roboczych, co może spowodować chwilowe utrudnienia w płynności odpraw w ruchu  towarowym. 

Mając na względzie powyższe, Oddział Celny w Korczowej zwraca się z prośbą do kierowców, aby uwzględnili powyższe informacje przy planowaniu podróży przez przejście graniczne w Korczowej.