Od 1 października 2018 r. w województwie dolnośląskim rusza pilotażowo drugie Centrum Urzędowe Dokonywania Odpraw (CUDO GRANICZNE), które zlokalizowane będzie w Oddziale Celnym 3 Towarowym Port Lotniczy Wrocław przy ul. Zarembowicza  40. (kod jednostki 451030).
CUDO GRANICZNE będzie obsługiwało zgłoszenia celne przedstawiane dotychczas w Oddziale Celnym 3 Port Lotniczy Towarowy i Oddziale Celnym 4 Port Lotniczy Osobowy we Wrocławiu. Zmiana dotyczy więc przede wszystkim przedsiębiorców, którzydokonywali dotychczas zgłoszeń celnych w Oddziale Celnym 4 Osobowym  Port Lotniczy Wrocław ( kod jednostki 451040).  Zgłoszenia celne dotyczące obrotu towarowego przesyłane dotąd  w formie elektronicznej do Oddziału Celnego 4 Port Lotniczy Osobowy na kod jednostki 451040  należy od dnia 01.10.2018r. wysyłać na kod oddziału CUDO (451030).
Więcej informacji na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (link otwiera nowe okno w innym serwisie)