W związku z rozpoczęciem remontu nawierzchni płyty postojowej na terminalu w Koroszczynie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów ciężarowych.

 

      Wobec powyższego okresowo zmieniana będzie też organizacja ruchu na terminalu. Kierowcy winni stosować się do wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym pionowych i poziomych oznaczeń, które wyznaczają nową organizację ruchu na płycie terminala.

 

      Zakończenie prac remontowych planowane jest 3 września 2018 r.