W związku z usytuowaniem na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie nowego urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów ciężarowych - od 20 kwietnia 2018 r. od godz. 7.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na płycie wschodniej terminala (na kierunku przywozowym do Polski).

Kierowcy winni stosować się do wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym pionowych i poziomych oznaczeń, które wyznaczają nową organizację ruchu na płycie terminala.