Informujemy, iż w poniedziałek 19 lutego 2018 r. o godz. 11:00 na terenie przejścia granicznego w Gronowie nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynku użytkowanego przez Służbę Celno-Skarbową i Straż Graniczną.

Podczas realizacji inwestycji nastąpi m.in. przeniesienie urządzeń teletechnicznych na zewnątrz do specjalnych kontenerów. Jak informuje Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki prace budowlane potrwają do 10.11.2018 r.