W związku z rozpoczęciem remontu nawierzchni drogi dojazdowej od drogi celnej do pawilonów kontrolnych - wagowych (płyta wschodnia Terminalu Samochodowego w Koroszczynie - Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach) wystąpią utrudnienia w płynności odpraw pojazdów ciężarowych na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie.

 

Jak informuje wykonawca robót - Lubelski Zarząd Obsługi Przejść granicznych - prace potrwają co najmniej do końca stycznia 2018 r.

 

W wyżej wymienionym okresie obowiązują ograniczenia dla pojazdów ponadnormatywnych. Maksymalne dopuszczalne parametry wynoszą:

  • maksymalna długość - 18 m
  • maksymalna szerokość - 2,60 m
  • masa całkowita - 40 t
  • maksymalny nacisk osi - 11,5  

Prosimy o wybieranie w miarę możliwości innych przejść granicznych.