Od dnia 27.11.2017r. na terenie drogowego przejścia granicznego Dorohusk - Jagodzin po stronie ukraińskiej, prowadzone beda prace budowlane zwiazane z budową i montażem stacjonarnego urządzenia RTG. Przewiduje się, iz realizacja powyzszego przedsięwzięcia potrwa około czterech tygodni i może spowodować utrudnienia/ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na kierunku wyjazdowym z Polski