Drukuj
Odsłony: 6097

Na teren przejścia granicznego pojazdy poza kolejnością są wpuszczane w ściśle określonych przypadkach na podstawie rozporządzenia w sprawie kontroli granicznej sprawowanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z dnia 15 grudnia 2006. (Dz. U. z 2006 r. Nr. 238, poz. 1729) – link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062381729
Paragraf 11 enumeratywnie wymienia te przypadki.
§ 11. Kontroli granicznej poza kolejnością dokonuje się wobec:
1)     członków grup ratowniczych i ekspertów, a także ich wyposażenia i środków pomocy,
2)     członków załóg pojazdów straży pożarnej, sanitarnych oraz osób uczestniczących w akcjach ratowniczych,
3)     autobusów w komunikacji międzynarodowej dokonujących regularnych przewozów osób,
4)     środków transportu przewożących żywe zwierzęta, towary łatwo psujące się* lub niebezpieczne oraz transportujących pomoc humanitarną
- oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

*Towary łatwo psujące się:
Załącznik nr 2 i 3 do Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) (Dz. U. 2015 r. poz. 667) – link do umowy: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000667

Zastosowanie ma również Międzynarodowa Konwencja w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach z dnia 21 października 1982 r. (Dz. U. z 1999 r Nr 103, poz.1190) – link do konwencji:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19991031190

W załącznikach do ww. konwencji znajduje się informacja, że umawiające się strony dołożą wszelkich starań, aby ułatwić przepływ towarów, w szczególności poprzez koordynację godzin prac służb odpowiedzialnych za kontrolę jakości i służb celnych oraz uzgodnienia dotyczące przeprowadzenia odpraw celnych towarów łatwo psujących się poza normalnymi godzinami, jeżeli ich przybycie jest wcześniej zgłoszone.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że powyższe dotyczy wyłącznie kontroli granicznej i nie upoważnia do łamania przepisów ruchu drogowego.