Drukuj
Odsłony: 6758

Informuję, że na drogach dojazdowych do przejścia granicznego w Korczowej wprowadzono kompleksową zmianę organizacji ruchu, polegającą na:
- wyłączeniu z ruchu towarowego odcinka drogi A4 prowadzącego od węzła Korczowa do granicy państwa i jego przekierowanie na drogę DK94, a następnie DD60,
- skierowaniu ruchu pojazdów osobowych i autokarów przekraczających granicę wyłącznie na drogę A4,
- wydzieleniu na końcowym odcinku autostrady A4 bezpośrednio przed wjazdem na teren przejścia granicznego, pasów ruchu dla pojazdów w ruchu TAX FREE, osobowym i autokarowym,
- wydzieleniu odrębnego pasa ruchu dla osób korzystających z przywilejów dyplomatycznych oraz pracowników firm i instytucji mających siedzibę na terenie dpg w Korczowej - pas ruchu utworzony kosztem jednego pasa północnej nitki autostrady A4 (wyjazd z przejścia granicznego)
Dojazd do przejścia granicznego pojazdów ciężarowych realizowany jest wyłącznie w oparciu o drogę DD60, na której wydzielono dwa pasy dojazdowe przeznaczone dla:
- pojazdów ciężarowych nieuprawnionych do przejazdu poza kolejnością,
- pojazdów ciężarowych uprawnionych do przejazdu poza kolejnością.