O usłudze


ulotka eBooking Bus - czyli elektroniczne powiadomienie o przybyciu zorganizowanych grup trystycznych na drogowe przejścia graniczne Rzeczypospolitej Polskiej

System eBooking_BUS - Instrukcja użytkownika systemu v.3.1

Strona aktualizowana przez Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie i Rzeszowie.
Copyright © 2012-2021 by Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej