Komunikaty

15.07.2014

Przewóz dzieci i młodzieży – szybciej przez granicę

 

Priorytetowe odprawy autobusów z dziećmi oraz możliwość rezerwacji dokładnej godziny przekroczenia granicy to nowe usługi służb granicznych realizowane za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji odpraw eBooking BUS.

15 lipca służby graniczne uruchamiają nową funkcjonalność elektronicznego systemu rezerwacji odpraw eBooking BUS. Nowość polega na uruchomieniu zakładki „przewóz dzieci i młodzieży”, dzięki której organizatorzy zorganizowanych przewozów autokarowych będą mogli skorzystać z możliwości zarezerwowania priorytetowo odpraw autokarów z dziećmi. Usługa dotyczy autokarów i busów przewożących ponad 70% dzieci i młodzieży do siedemnastego roku życia. Dodatkowo rodzice, przewodnicy, biura podróży lub inni organizatorzy wyjazdów uzyskają możliwość dokładnego ustalenia terminu odprawy. Służby będą przygotowane, żeby autokar z dziećmi odprawić priorytetowo. Jeżeli na konkretny termin zostanie zgłoszonych wiele pojazdów, służby skierują do ich obsługi większą liczbę funkcjonariuszy. Z systemu można pobrać i wydrukować specjalny znak graficzny, który po umieszczeniu za szybą autokaru sprawia, że jest on łatwiej identyfikowalny dla służb granicznych.

System eBooking Bus, opracowany przez warmińsko-mazurską Służbę Celną umożliwia elektroniczne powiadomienie Służby Celnej, a także Straży Granicznej o planowanym przyjeździe autobusu przewożącego zorganizowane grupy turystyczne. Informacja zawierająca m.in. listę pasażerów musi dotrzeć na granicę z wyprzedzeniem. Z systemu można skorzystać na wszystkich przejściach granicznych obsługujących ruch autokarowy.

System jest dostępny na stronie internetowej www.granica.gov.pl. Działa on już drugi rok, ale stale wprowadzane są do niego nowe rozwiązania.

Dotychczas, dzięki zgłoszeniu w systemie eBooking BUS, autokary i busy przewożące zorganizowane grupy szybciej przekraczały granicę, ponieważ służby graniczne, wykonując wcześniej część czynności kontrolnych (np. analizę ryzyka), szybciej je odprawiały. Dzięki temu czas na niezbędną obsługę skrócił się ponad trzykrotnie. Średnia odprawa autokaru skróciła się z ok. 30 do poniżej 10 minut.

Od dziś, będzie można również zarezerwować dokładny czas odprawy, co pozwoli na lepszą organizację czasu przejazdu przez granicę. Autokar zabukowany w systemie będzie mógł dotrzeć na granicę kilka minut przed zaplanowaną odprawą, a podróżni spędzą jeszcze mniej czasu na granicy. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń, system zaproponuje inną godzinę. Wyjątkiem będą autokary przewożące dzieci i młodzież, które będą odprawiane priorytetowo.

Służba Celna obserwuje wzrost ruchu granicznego 10-15% rok do roku. Ruch autokarów wzrósł z ponad 107 tys. w 2009 r. do ponad 172 tys. przewozów granicznych w 2013 roku (wzrost o 60%).

ebookingdzieci
19.11.2013

Służba Celna RP informuje o utworzeniu nowej funkcjonalności systemu eBooking_BUS polegającej na możliwości dołączania plików typu Excel do zgłoszenia elektronicznego za pośrednictwem dołączonego formularza. Celem wprowadzonego rozwiązania jest skrócenie czasu wypełniania zgłoszenia poprzez automatyzację wypełniania wybranych pól – po dołączeniu wypełnionego formularza większość pól zgłoszenia wypełniana jest w sposób automatyczny.

W tym celu, należy:

  1. pobrać formularz zgłoszenia - formularz dostępny jest po zalogowaniu się do systemu i rozpoczęciu procesu zgłoszenia w polu szablon Excel do pobrania
  2. zapisać formularz lokalnie na komputerze zgłaszającego
  3. wypełnić formularz zgodnie z opisami pól
  4. po wypełnieniu formularza wcisnąć przycisk „zapisz jako xml”
  5. zapisać wypełniony formularz lokalnie na komputerze zgłaszającego w wybranej lokalizacji
  6. wcisnąć przycisk „Przeglądaj” i pobrać plik z uprzednio zapisanej lokalizacji
  7. wcisnąć przycisk „Wczytaj”
  8. po wciśnięciu przycisku następuje automatyczne wypełniania pól dotyczących kierowcy/ów, pilota/ów, pasażera/ów
  9. po zakończeniu procesu wczytywania danych należy wypełnić pozostałe pola oraz wcisnąć przycisk „wyślij zgłoszenie”

Film instruktażowy:

Otwórz film prezentujący zapisanie i wczytanie pliku xml


Strona aktualizowana przez Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie i Rzeszowie.
Copyright © 2012-2021 by Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej