O Dniu Służby Celnej

Rok 1999 ma istotne znaczenie w historii polskiej administracji celnej. Wtedy został uchwalony i wszedł w życie pierwszy, ściśle pragmatyczny akt prawny odnoszący się do Służby Celnej - Ustawa o Służbie Celnej. Zgodnie z jej regulacjami, w celu zapewnienia zgodności z prawem przywozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego utworzono jednolitą umundurowaną Służbę Celną. Ustawa, oprócz szczegółowego określenia praw i obowiązków funkcjonariuszy celnych, wyznaczyła 21 września Dniem Służby Celnej.

Ustanowienie święta Służby Celnej jest wyrazem uznania dla szczególnego znaczenia naszej służby wykonywanej m.in. na zewnętrznej granicy Polski i Unii Europejskiej oraz działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i finansów państwa. Od piętnastu lat 21 września jest dniem uhonorowania zasłużonych funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej awansami, wyróżnieniami i odznaczeniami. Jest to także moment na zaprezentowanie szerokiej publiczności naszych osiągnięć i dokonań. W tym roku zaszczyt organizacji centralnych uroczystości Dnia Służby Celnej przypadł Izbie Celnej w Białymstoku.

Film z uroczystości

Białystok, 19 września 2014, godzina 11.00

Harmonogram

18 września 2014

9.00 Udział Służby Celnej we Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Zobacz więcej informacji na stronie WWW Kongresu Gospodarczego ->

Zobacz na mapie ->

19 września 2014

7.45-8.30 Nabożeństwo w Cerkwi Katedralnej pw. Św. Mikołaja

9.45-10.45 Msza Święta w Archikatedrze Białostockiej pw. Wniebowzięcia NMP

11.00-12.00 Uroczysty apel na Rynku Kościuszki

Zobacz na mapie ->

21 września 2014

10.00-15.00 Festyn ze Służbą Celną na Rynku Kościuszki

W programie m.in. pokaz wyszkolenia i sprzętu Służby Celnej, wystawa przechwyconych towarów, laboratorium celne "Chemiczne czary-mary", konkursy dla najmłodszych.

O Służbie Celnej

 • Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020

  Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 formułuje misję i wizję Służby Celnej, definiuje interesariuszy Służby Celnej, jej kierunki rozwoju strategicznego, nadrzędne oraz pochodne cele strategiczne zdefiniowane pod kątem oczekiwań interesariuszy oraz programy strategiczne ukierunkowane na realizację wizji Służby Celnej.

  Raport Służba Celna 2013

  Raport przedstawiający dokonania i osiągnięcia Służby Celnej w roku 2013.

  Nowe usługi Służby Celnej

  Wprowadzając innowacyjne rozwiązania i kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców i podróżnych Służba Celna przyczynia się do rozwoju gospodarczego naszego kraju i Unii Europejskiej zgodnie ze swoją wizją: "Służba Celna innowacyjnie wykorzystująca wiedzę do świadczenia lepszych usług w erze cyfrowego stylu życia".

 • TAX FREE

  Zwrot VAT dla Podróżnych to elektroniczny system przetwarzający dokumenty TAX FREE, na podstawie których obywatele krajów spoza UE mogą otrzymać zwrot podatku VAT za towary zakupione w Polsce i wywożone za granicę.

  e-Załączniki

  Służba Celna wdraża możliwość załączania w formie elektronicznej dokumentów towarzyszących zgłoszeniu celnemu. Przedsiębiorcy mają możliwość dostarczenia do urzędu takich dokumentów jak np. świadectwa fitosanitarne, świadectwa weterynaryjne, koncesje, certyfikaty zgodności drogą elektroniczną.

  Odprawa scentralizowana wewnątrz kraju

  Odprawa scentralizowana wewnątrz kraju jest jednym z rozwiązań pozwalających na znaczne uelastycznienie formalności celnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą i stworzenie dogodnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jej istotą jest możliwość zgłoszenia celnego w jednym urzędzie celnym, a przedstawienie towarów do kontroli w innym urzędzie celnym.

 • Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw - CUDO

  Istotą Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw jest to, że przedsiębiorcy po złożeniu zgłoszenia celnego w formie elektronicznej, będą mogli przedstawić towar do fizycznej kontroli w najdogodniejszym dla nich miejscu wchodzącym w skład tego centrum (w ramach danego/jednego urzędu celnego). Natomiast odprawa celna (przyjęcie zgłoszenia celnego) odbędzie się w wyznaczonej do tego komórce, specjalizującej się w obsłudze elektronicznych zgłoszeń celnych.

  Odprawa przed przybyciem

  Odprawa przed przybyciem to kolejne z uproszczeń i ułatwień wpisujące się w koncepcję uelastycznienia odpraw celnych. Wykorzystując posiadaną infrastrukturę informatyczną umożliwiono przedsiębiorcom zgłoszenie towaru jeszcze przed jego pojawieniem się w porcie.

  Instytucja "Bezpośredniej dostawy"

  Instytucja "bezpośredniej dostawy" to usługa wprowadzona w ramach koncepcji uelastyczniania odpraw celnych. Polega ona na możliwości dostarczenia towaru bezpośrednio do odbiorcy zamiast do urzędu celnego.

Galeria zdjęć z Uroczystości

Galeria zdjęć 1   Galeria zdjęć 2

Kontakt

Adres

Izba Celna w Białymstoku
ul. Octowa 2
15-399 Białystok

Telefon

+85 745 85 55
fax +85 745 85 99