Aplikacja Asystent Granica

1. Opis aplikacji

 

Ulotka promująca aplikację Asystnet Granica.
Ulotka promująca aplikację Asystent Granica.
Aplikacja Asystent Granica powstała jako uzupełnienie serwisu www.granica.gov.pl i jest jego integralną częścią. Jest wirtualnym przewodnikiem po przejściach granicznych Polski:

 • drogowych,
 • pieszych,
 • kolejowych,
 • morskich,
 • lotniczych.

Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi:

 • iOS,
 • Android,
 • Windows Phone.

Aplikacja mobilna dostępna jest w językach:

 • polskim,
 • angielskim,
 • niemieckim,
 • rosyjskim,
 • francuskim,
 • włoskim,
 • hiszpańskim.

2. Konfiguracja wstępna

 

Po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu przenośnym należy ją wstępnie skonfigurować – wybierając na kolejnych ekranach: domyślny język, domyślne obywatelstwo, metodę połączenia z internetem oraz na zakończenie – mini samouczek prezentujący najważniejsze przyciski menu aplikacji.

Fot. 1. Ekran menu aplikacji.
Fot. 1. Ekran menu aplikacji.
Po zakończeniu wstępnej konfiguracji wyświetla się ekran z prezentacją pełnej funkcjonalności aplikacji (fot. 1).

3. Jak przekroczyć granicę

 

Jest to kreator, który na podstawie odpowiedzi użytkownika na różne pytania dotyczące:

 • sposobu poruszania się przez granicę,
 • kierunku ruchu,
 • wyboru przejścia,
 • obywatelstwa,
 • przewożonych towarów

zaprezentuje wirtualną podróż po wybranym przejściu. Użytkownik dowie się:

 • jakie dokumenty powinien mieć ze sobą, chcąc przekroczyć granicę,
 • jakie będą poszczególne etapy przekraczania granicy,
 • jakie informacje powinien znać, chcąc przewieźć określone towary przez granicę,
 • jakie są prawa i obowiązki podróżnego.
 • Informacje uzyskane na podstwie odpowiedzi na poszczególne pytania, użytkownik może wysłąć sobie na skrzynkę pocztową.

  W aplikacji prezentowane są zdjęcia poglądowe poszczególnych przejść.

  Fot. 2. Ekran z wyborem sposobu poruszania się przez granicę.
  Fot. 2. Ekran z wyborem sposobu poruszania się przez granicę.
  Fot. 3. Ekran z mapą przejść lotniczych.
  Fot. 3. Ekran z mapą przejść lotniczych.
  Fot. 4. Ekran prezentujący jeden z etapów przekraczania granicy.
  Fot. 4. Ekran prezentujący jeden z etapów przekraczania granicy.
  Fot. 5. Ekran z podsumowaniem.
  Fot. 5. Ekran z podsumowaniem.

   

  4. Przejścia graniczne

   

  Po wybraniu pozycji "Przejścia graniczne" - możliwe jest wyświetlenie danych o wybranym przejściu granicznym. Prezentowane jest zdjęcie danego przejścia, informacje o godzinach otwarcia, punkty geolokalizacyjne na przejściu oraz komunikaty dotyczące danego przejścia.

  Fot. 7. Ekran ze zdjęciem z przejścia.
  Fot. 7. Ekran ze zdjęciem z przejścia.
  Fot. 8. Ekran z komunikatami.
  Fot. 8. Ekran z komunikatami.

   

  5. Limity przewozowe

   

  Użytkownik może również dowiedzieć się, jakie są limity przywozowe do Polski. Wyodrębnione zostały limity dla wyrobów alkoholowych, tytoniowych oraz środków pieniężnych.

  Fot. 8. Limity przewozowe.
  Fot. 8. Limity przewozowe.

   

  6. FAQ

   

  W aplikacji zawarte są również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

  Fot. 9. Najczęściej zadawane pytania.
  Fot. 9. Najczęściej zadawane pytania.

   

   

  7. Pobierz aplikację mobilną Granica

   

  Aplikacja mobilna Granica dostępna jest bezpłatnie w App Store, Google Play oraz Windows Store.

  App Store     Google Play     Windows Phone