W systemie rejestrowane są wszystkie dokumenty Tax Free wystawione przez Sprzedawców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawiane organom celnym w oddziałach granicznych wraz z wywożonym towarem. W celu usprawnienia funkcjonowania obrotu towarowego z zagranicą z wykorzystaniem dokumentów Tax Free oraz ograniczenia występowania w tym obszarze zjawisk negatywnych, System umożliwia Państwu uzyskanie do niego dostępu na poziomie PODSTAWOWYM oraz ROZSZERZONYM. Dostęp do Systemu na poziomie podstawowym jest możliwy po dokonaniu bezpłatnej rejestracji w systemie swojego sklepu i zapewnia użytkownikowi możliwość zgłoszenia sprzedaży towaru w ramach Tax Free oraz zestawienie dokumentów Tax Free wprowadzonych przez siebie do Systemu.

Po wypełnieniu i przesłaniu do Izby Celnej w Białymstoku WNIOSKU, możecie Państwo uzyskać dostęp do Systemu na poziomie ROZSZERZONYM, który pozwala na składanie zapytań o konkretne dokumenty lub umożliwia pozyskiwanie zestawień WSZYSTKICH dokumentów Tax Free zaewidencjonowanych w Systemie, wystawionych i zarejestrowanych zarówno przez samego Sprzedawcę jak i Podróżnego, który dokonał zakupu towaru u tego Sprzedawcy, w określonych ramach czasowych. Do składania zapytań został przewidziany dostępny na stronie specjalny formularz. Odpowiedzi będą przekazywane na wskazany przez Państwa adres e – mail.

Licząc na owocną współpracę oraz mając na uwadze obopólne korzyści płynące z wdrożenia Systemu Zwrot VAT dla Podróżnych w obecnej formie, zachęcamy Państwa do korzystania w jak najszerszym zakresie z możliwości jakie daje przedmiotowa aplikacja.

Rejestracja sklepu
* Pola oznaczone gwiazdką
są obowiązkowe.
     Logowanie »
Popraw podświetlone pola!

Strona aktualizowana przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Copyright © 2004-2021 by Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej