Inne przejścia graniczne

Wszystkie przejścia, przez które można przekroczyć granicę Unii Europejskiej posiadają swój kod (Kod jednostki), po którym można zidentyfikować przejście.

Przejście graniczne Białowieża-Piererow
Miejsce Wyznaczone
Miejsce Wyznaczone w Białowieży
Kod jednostki: 311060/OMW
Dane teleadresowe: 17-230 Białowieża,
tel.: +48 85 656 54 04
Czas pracy:
  • od 01 kwietnia do 30 września w godzinach od 8.00 do 20.00.
  • od 01 października do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00.
e-mail: mw.bialowieza@bia.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Oddział Celny w Połowcach – Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku – Izba Administracji Skarbowej
Placówka Straży Granicznej w Białowieży
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 31
tel.:(85) 685 49 20 - w godzinach funkcjonowania przejścia
tel.:(85) 685 46 20, fax.:(85) 685 46 25 - całodobowo
Czas pracy:
  • od 01 kwietnia do 30 września w godzinach od 8.00 do 20.00.
  • od 01 października do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00.
e-mail: kz.bialowieza@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Dołhobyczów-Uhrynow   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny
Oddział Celny w Dołhobyczowie
Kod jednostki: 303091
Dane teleadresowe: 22-540 Dołhobyczów,
tel.: +48 81 748 43 88
e-mail: 303091.kierownikzmiany@bpd.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej – Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie
22-540 Dołhobyczów, ul. Partyzantów 15
tel. +48 84 653 14 00 (całodobowo), fax:+48 84 653 14 05
e-mail: dolhobyczow@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Medyka-Szeginie   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny
Oddział Celny w Medyce
Kod jednostki: 401030
Dane teleadresowe: 37-732 Medyka,
tel.: +48 16 676 50 00, faks: +48 16 676 50 20
e-mail: ocmedyka@prz.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Placówka Straży Granicznej w Medyce
37-732 Medyka
tel.:(16) 676 55 00, Fax.:(16) 676 55 05
e-mail: medyka@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu