Inne przejścia graniczne

Wszystkie przejścia, przez które można przekroczyć granicę Unii Europejskiej posiadają swój kod (Kod jednostki), po którym można zidentyfikować przejście.

Przejście graniczne Białowieża-Piererow
Miejsce Wyznaczone
Miejsce Wyznaczone w Białowieży
Kod jednostki: 311060/OMW
Dane teleadresowe: 17-230 Białowieża,
tel.: +48 85 656 54 04
Czas pracy:
  • od 01 kwietnia do 30 września w godzinach od 8.00 do 20.00.
  • od 01 października do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00.
Od dnia 12 czerwca 2015 r. w drogowym przejściu granicznym Białowieża –Piererow został wprowadzony przez Stronę białoruską ruch bezwizowy na wjazd i wyjazd cudzoziemców. Cudzoziemcy mogą przebywać na terytorium Parku Narodowego „Białowieska Puszcza” do 72 godzin (3 doby), na podstawie:
  • ważnego paszportu lub innego równoważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej wydanego przez właściwy organ w państwie, którego obywatelem lub mieszkańcem jest cudzoziemiec, lub przez instytucję międzynarodową;
  • dokumentu uprawniającego cudzoziemca do zwiedzania Parku Narodowego: „Białowieska Puszcza” (według wzoru zatwierdzonego Regulaminem zwiedzania Parku Narodowego „Białowieska Puszcza”).
e-mail: mw.bialowieza@bia.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Oddział Celny w Połowcach – Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku – Izba Administracji Skarbowej
Placówka Straży Granicznej w Białowieży
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 31
tel.:(85) 685 49 20 - w godzinach funkcjonowania przejścia
tel.:(85) 685 46 20, fax.:(85) 685 46 25 - całodobowo
Czas pracy:
  • od 01 kwietnia do 30 września w godzinach od 8.00 do 20.00.
  • od 01 października do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00.
e-mail: kz.bialowieza@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Dołhobyczów-Uhrynow   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny
Oddział Celny w Dołhobyczowie
Kod jednostki: 303091
Dane teleadresowe: 22-540 Dołhobyczów,
tel.: +48 81 748 43 88
e-mail: 303091.kierownikzmiany@bpd.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej – Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie
22-540 Dołhobyczów, ul. Partyzantów 15
tel. +48 84 653 14 00 (całodobowo), fax:+48 84 653 14 05
e-mail: dolhobyczow@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Medyka-Szeginie   Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl  Specjalne pasy do zgłoszeń elektronicznych
Oddział Celny
Oddział Celny w Medyce
Kod jednostki: 401030
Dane teleadresowe: 37-732 Medyka,
tel.: +48 16 676 50 00, faks: +48 16 676 50 20
e-mail: ocmedyka@prz.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Placówka Straży Granicznej w Medyce
37-732 Medyka
tel.:(16) 676 55 00, Fax.:(16) 676 55 05
e-mail: medyka@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Przejście graniczne Rudawka-Lesnaja
Miejsce Wyznaczone
Miejsce Wyznaczone w Rudawce
Kod jednostki: 310000MW0004
tel.: +48 87 562-91-81, +48 87 562-91-86, +48 87 562-91-90
Czas pracy:
  • od 28 kwietnia do 01 październiaka w godzinach od 7.00 do 19.00.
Przekraczanie granicy objęte jest ruchem bezwizowym. Bezwizowy wjazd na terytorium Republiki Białorusi odbywa się na podstawie dokumentu wydawanego obcokrajowcowi przez białoruską firmę turystyczną lub za pośrednictwem polskiej firmy turystycznej. Zezwolenie należy wykupić minimum 24 godziny przed planowanym wyjazdem. Na granicy wypełnia się kartę migracyjną. Bez wizy na terytorium Białorusi można przebywać do 5 dni w obrębie Parku „Kanał Augustowski”.
e-mail: oc.augustow@bia.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Oddział Celny w Augustowie – Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku – Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Płaskiej
16-326 Płaska, Płaska 80 B
tel.:87 6439500
fax.:87 6439505
Czas pracy:
  • 28.04 – 01.10 w godz. 07:00-19:00
e-mail: kz.plaska@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Podlaski Oddział Straży Granicznej