Morskie przejścia graniczne

Wszystkie przejścia, przez które można przekroczyć granicę Unii Europejskiej posiadają swój kod (Kod jednostki), po którym można zidentyfikować przejście.

Szczecin  
Oddział Celny
Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie
Kod jednostki: 421030
Dane teleadresowe: ul. Bytomska 9, 70-603 Szczecin
tel.+48 735-972-176; fax: +48 91 430-87-13
e-mail: oc.lasztownia@szc.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno - Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Szczecine
71-141 Szczecin, ul. Żołnierska 4
tel. +48 91 466 55 20, fax. +48 91 466 57 35,
e-mail: sdo.szczecin@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Trzebież  
Oddział Celny
Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie
Kod jednostki: 421030
Dane teleadresowe: ul. Bytomska 9, 70-603 Szczecin
tel.+48 735- 972-176 ; fax: +48 91 430-87-13
e-mail: oc.lasztownia@szc.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno - Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Szczecine
71-141 Szczecin, ul. Żołnierska 4
tel. +48 91 466 55 20, fax. +48 91 466 57 35,
e-mail: sdo.szczecin@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Nowe Warpno  
Oddział Celny
Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie
Kod jednostki: 421030
Dane teleadresowe: ul. Bytomska 9, 70-603 Szczecin
tel.+48 735- 972-176 ; fax: +48 91 430-87-13
e-mail: oc.lasztownia@szc.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno - Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Szczecine
71-141 Szczecin, ul. Żołnierska 4
tel. +48 91 466 55 20, fax. +48 91 466 57 35,
e-mail: sdo.szczecin@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Świnoujście  
Oddział Celny
Oddział Celny w Świnoujściu
Kod jednostki: 421080
Dane teleadresowe: ul. Dworcowa 1, 72-602 Świnoujście
tel. +48 666-396-105, 660-599-912; fax: +48 91 327-72-14
e-mail: oc.swinoujscie@szc.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno - Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Świnoujściu
ul. Dworcowa 1, 72 - 606 Świnoujście 8,
tel. +48 91 322 72 00, fax +48 91 322 72 05
e-mail: sdo.swinoujscie@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Mrzeżyno  
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 306), zadania Służby Celno-Skarbowej są wykonywane przez terenowe organy Straży Granicznej
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno - Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Świnoujściu
ul. Dworcowa 1, 72 - 606 Świnoujście 8,
tel. +48 91 322 72 00, fax +48 91 322 72 05
e-mail: sdo.swinoujscie@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Dziwnów  
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 306), zadania Służby Celno-Skarbowej są wykonywane przez terenowe organy Straży Granicznej
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Świnoujściu
ul. Dworcowa 1, 72 - 606 Świnoujście 8,
tel. +48 91 322 72 00, fax +48 91 322 72 05
e-mail: sdo.swinoujscie@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Kołobrzeg  
Oddział Celny
Oddział Celny w Kołobrzegu
Kod jednostki: 422020
Dane teleadresowe: ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
+48 94 352-57-87; fax: +48 94 352-51-09
e-mail: oc.kolobrzeg@szc.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie– Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu
ul. Sikorskiego 7, 78 - 100 Kołobrzeg,
tel. +48 94 358 02 19, fax +48 94 358 02 05,
e-mail: sdo.kolobrzeg@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Darłowo  
Oddział Celny
Oddział Celny w Kołobrzegu
Kod jednostki: 422020
Dane teleadresowe: ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
+48 94 352-57-87; fax: +48 94 352-51-09
e-mail: oc.kolobrzeg@szc.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu
ul. Sikorskiego 7, 78 - 100 Kołobrzeg,
tel. +48 94 358 02 19, fax +48 94 358 02 05,
e-mail: sdo.kolobrzeg@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Ustka  
Oddział Celny
Oddział Celny w Słupsku
Kod jednostki: 323010
Dane teleadresowe: ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
+48 58 774-08-30
e-mail: oc-323010@gdy.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej w Ustce
ul. Marynarki Polskiej 5, 76 - 270 Ustka,
tel. +48 59 815 53 00, fax +48 59 815 53 05,
e-mail: sdo.ustka@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Władysławowo  
Oddział Celny
Oddział Celny "Basen V" w Gdyni
Kod jednostki: 321010
Dane teleadresowe: ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia
tel. +48 58 666-76-00; fax: +48 58 666-76-24
e-mail: dozor321010@gdy.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej we Władysławowie
ul. Morska 7, 84 - 120 Władysławowo
tel. +48 58 674 43 00, fax +48 58 674 43 07,
e-mail: sdo.wladyslawowo@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Jastarnia  
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 306), zadania Służby Celno-Skarbowej są wykonywane przez terenowe organy Straży Granicznej
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej we Władysławowie
ul. Morska 7, 84 - 120 Władysławowo
tel. +48 58 674 43 00, fax +48 58 674 43 07,
e-mail: sdo.wladyslawowo@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Hel  
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 306), zadania Służby Celno-Skarbowej są wykonywane przez terenowe organy Straży Granicznej
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej we Władysławowie
ul. Morska 7, 84 - 120 Władysławowo
tel. +48 58 674 43 00, fax +48 58 674 43 07,
e-mail: sdo.wladyslawowo@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Łeba  
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 306), zadania Służby Celno-Skarbowej są wykonywane przez terenowe organy Straży Granicznej
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej we Władysławowie
ul. Morska 7, 84 - 120 Władysławowo
tel. +48 58 674 43 00, fax +48 58 674 43 07,
e-mail: sdo.wladyslawowo@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Gdynia  
Oddział Celny
Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni
Kod jednostki: 321030
Dane teleadresowe: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60, 81-127 Gdynia
tel. +48 58 666-75-04; fax: +48 58 666-75-84
e-mail: dozor321030@gdy.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej w Gdyni
ul. Solidarności 1B 81-336 Gdynia
tel. +48 58 627 35 00, fax. +48 58 627 35 07
e-mail: sdo.gdynia@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Gdańsk Port  
Oddział Celny
Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku
Kod jednostki: 322080
Dane teleadresowe: ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
tel. +48 58 771-56-06, +48 58 769-54-40; fax: +48 58 769-54-02
e-mail: oc-322080-dozor@gdy.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej w Gdańsku
ul. Słowackiego 200, 80 - 298 Gdańsk,
tel.: +48 58 326-02-30, fax: +48 58 524-27-37
e-mail: sdo.gdansk@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Gdańsk-Górki Zachodnie  
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 306), zadania Służby Celno-Skarbowej są wykonywane przez terenowe organy Straży Granicznej
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni– Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej w Gdańsku
ul. Słowackiego 200, 80 - 298 Gdańsk,
tel.: +48 58 326-02-30, fax: +48 58 524-27-37
e-mail: sdo.gdansk@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Elbląg  
Oddział Celny
Oddział Celny w Elblągu
Kod jednostki: 372010
Dane teleadresowe: ul. Warszawska 129a, 82-300 Elbląg
tel. +48 55 236-54-02, +48 55 236-54-25
e-mail: oc.elblag@ols.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Elblągu
ul. Kotowicza 2, 82-300 Elbląg,
tel.: +48 55 237-64-00, fax: +48 55 237-64-05,
e-mail: sdo.elblag@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Frombork  
Oddział Celny
Oddział Celny w Braniewie
Kod jednostki: 372020
Dane teleadresowe: ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo
tel. +48 55 243-01-93, +48 55 245-01-94, +48 55 245-01-95
e-mail: PL372020@ols.mofnet.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Braniewie
ul. Kwiatowa 2, 14-500 Braniewo
tel.: +48 55 244-04-20, fax: +48 55 244-04-25
e-mail: braniewo@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej