Białoruś link
Białoruś
  WYJAZD Z RP

  PRZYJAZD DO RP
Rosja link
Rosja
  WYJAZD Z RP

  PRZYJAZD DO RP
link Ukraina
Ukraina
  WYJAZD Z RP

  PRZYJAZD DO RP
UkrainaUkraina
WYJAZD Z RP
Stan na:
2017-4-27
IAS Lublin IAS Rzeszów
Dorohusk
kamery PL - ok. 6000 metrów od przejścia
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Zosin
kamery PL - ok. 700 metrów od przejścia
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Dołhobyczów
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Hrebenne
kamery PL - ok. 1500 metrów od przejścia
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Budomierz
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Korczowa
kamery PL
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Medyka
kamery PL
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Krościenko
kamery PL
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
<?php echo $ciezarowe;?> Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy granicznej [h]  11:00      4:00  0:00  6:00  4:00  0:00 
<?php echo $autokary;?> Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy granicznej [h]  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00 
<?php echo $osobowe;?> Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy granicznej [h] - ruch turystyczny  0:00  1:00  0:00  1:00  0:00  1:00  1:00  0:00 
Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy granicznej [h] - TaxFree  3:00  3:00  1:00  1:00  2:00  1:00  3:00  0:00 
Godzina aktualizacji: 14:04 11:53 13:59 14:20 13:10 12:55 12:56 13:01
2017-4-27 1/2 zmiany dziennej
Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce
kolor szary - brak danych.
Podgląd z kamer - Podgląd z kamer
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl.
Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce - Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce.
Szacunkowe czasy oczekiwania na przekroczenie granicy aktualizowane są 8 razy na dobę, informacje o ilości odprawionych pojazdów 2 razy na dobę na zakończenie każdej zmiany (dziennej oraz nocnej - co 12 godzin).
Więcej informacji nt. sposobu ustalania szacunkowego czasu oczekiwania na przekroczenie granicy.