Białoruś
Białoruś
  WYJAZD Z RP

  PRZYJAZD DO RP
Rosja
Rosja
  WYJAZD Z RP

  PRZYJAZD DO RP
Ukraina
Ukraina
  WYJAZD Z RP

  PRZYJAZD DO RP
UkrainaUkraina
WYJAZD Z RP
Stan na:
2016-5-27
IC Biała Podlaska IC Przemyśl
Dorohusk
kamery PL - ok. 6000 metrów od przejścia
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Zosin
kamery PL - ok. 700 metrów od przejścia
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Dołhobyczów
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Hrebenne
kamery PL - ok. 1500 metrów od przejścia
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Budomierz
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Korczowa
kamery PL - wyjazd z RPkamery PL - przyjazd do RP
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Medyka
kamery PL - wyjazd z RPkamery PL - przyjazd do RP
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
Krościenko
kamery PL - wyjazd z RPkamery PL - przyjazd do RP
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl
<?php echo $ciezarowe;?> Szacunkowy czas oczekiwania na przekroczenie granicy [h]  2:00      0:00  0:00  1:00  1:00  0:00 
<?php echo $autokary;?> Szacunkowy czas oczekiwania na przekroczenie granicy [h]  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00 
<?php echo $osobowe;?> Szacunkowy czas oczekiwania na przekroczenie granicy [h] - ruch turystyczny  1:00  0:00  0:00  0:00  0:00  2:00  2:00  1:00 
Szacunkowy czas oczekiwania na przekroczenie granicy [h] - TaxFree  0:00  2:00  0:00  2:00  0:00  1:00  2:00  1:00 
Godzina aktualizacji: 23:29 22:22 23:06 20:32 21:56 21:46 23:14 22:23
2016-5-27 1/4 zmiany nocnej
Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce
kolor szary - brak danych.
Podgląd z kamer - Podgląd z kamer
Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl Bezpłatny dostęp do granica.gov.pl ...
Powiedz innym, ile będziesz stał w kolejce


Szacunkowe czasy oczekiwania na przekroczenie granicy aktualizowane są 8 razy na dobę, informacje o ilości odprawionych pojazdów 2 razy na dobę na zakończenie każdej zmiany (dziennej oraz nocnej - co 12 godzin).
Więcej informacji nt. sposobu ustalania szacunkowego czasu oczekiwania na przekroczenie granicy.